วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

อุปกรณ์ Smart Farm

Smart Farm ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน (Arduino P.13)

จากตัวอย่างดั่งกล่าวเป็นการนำเอา เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน มาเพื่อต้องการวัดความชื้นภายในดิน โดยจะส่งค่าไปยังตัวประมวลผลเพื่อทำการสั่งการรดน้ำต้นไม้เเบบอัตโนมัติ ซึ่งตัวอย่างดั่งกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง นำไฟพัฒนาในรูปเเบบต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกเเบบ #อุปกรณที่ใช้ #Arduino UNO #ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน #Relay #Motor สามารถติดตามผลงานได้ที่ #https://web.facebook.com/wasan.show #https://www.instagram.com/wasan_show/


ควบคุมความชื้นในดิน ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture (Arduino P.07)

#Relay เป็นชนิด High Active เป็น Code นำเอา Soil Moisture มาใช้ในการควบคุมความชื้นในดิน โดยการนำเอาเซ็นเซอร์ไปปลั๊กลงดินบริเวณต้นไม้ที่ต้องการควบคุมการรดน้ำ เมื่อดินเเห้ง Pump ก็จะทำงาน เเหมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นได้ตามที่ต้องการ Pump ก็จะหยุดทำงาน ซึ่งจากตัวอย่างดั่งกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในงานการเพาะปลูก หรือ Smart Farm ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ #Arduono Board #เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture #Relay #ปลั๊ก #Pump

วิธีการใช้โปรแกรม Blynk กับตัววัดอุณหภูมิ DHT22 และควบคุม LED RGB

ตรวจวัดความชื้นในดินเพื่อการเพาะปลูก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น