วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เลี้ยงผึ้ง ย้ายผึ้ง

https://www.youtube.com/watch?v=xUQX5kfCT9U

https://www.youtube.com/watch?v=Za-NMmPTXPc

https://www.youtube.com/watch?v=ryWC92NT2Eo

https://www.youtube.com/watch?v=H6CIs-Os6js

https://www.youtube.com/watch?v=YMqMINWAGvI

https://www.youtube.com/watch?v=alhI3dZGYxw

https://www.youtube.com/watch?v=CSioCNZbYh0

https://www.youtube.com/watch?v=jVN6RYC-bcQ

Enruchement d'un essaim - méthode du drap blanc

https://www.youtube.com/watch?v=KHpF2LzWHfQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ku6-1Gin6XQ

Queen bee in a cage Reine des abeilles en cage

https://www.youtube.com/watch?v=-T9_B7IWGzg

https://www.youtube.com/watch?v=Mj6tkFld6sI

https://www.youtube.com/watch?v=P8XGNypa_MA

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

CLUSTER เครือข่าย

CLUSTER H.O.H 1

https://www.youtube.com/watch?v=5DEUUO0RWY0

CLUSTER H.O.H 2

https://www.youtube.com/watch?v=yhkZgn5NNsg

CLUSTER H.O.H 3

https://www.youtube.com/watch?v=F_y6CA-Jgjo

CLUSTER H.O.H 4

https://www.youtube.com/watch?v=wICVB-1OFcY&t=41s

CLUSTER H.O.H 5

https://www.youtube.com/watch?v=ITlwo78RBV0

CLUSTER H.O.H 6

https://www.youtube.com/watch?v=7rR9pMmY6f0

CLUSTER H.O.H 7

https://www.youtube.com/watch?v=XXrmLJLvWrI

CLUSTER H.O.H 8

https://www.youtube.com/watch?v=YJPmC3axQu8

https://www.youtube.com/watch?v=v9wDfM7Yoyg

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โกโก้ Go อินเตอร์

โกโก้ Go อินเตอร์


Bean to Bar Cocoa Bean Winnowing Device

https://www.youtube.com/watch?v=bMlTjDEMRmk

Bean to Bar Cocoa Bean Winnowing Device - Part 2

https://www.youtube.com/watch?v=hVShTmMni7E

7 Winnowing Cocoa Beans

https://www.youtube.com/watch?v=e8M_KCtGcAY

https://www.youtube.com/watch?v=iHjsXx8zdH8

https://www.youtube.com/watch?v=-6kgCAbSq2E

https://www.youtube.com/watch?v=CltsqNyVyE8

How to make Chocolate at home

https://www.youtube.com/watch?v=0Ed3EcQ9kew

Making Bean-To-Bar Chocolate At Home

https://www.youtube.com/watch?v=vHIqX3fWXog

ASMR Bean to Bar Chocolate! using cacao beans and sugar

https://www.youtube.com/watch?v=hNPEA5fn7qQ

How to make Bean to bar Chocolate

https://www.youtube.com/watch?v=hzFXRvrRYcI

BEAN TO BAR CHOCOLATE PRODUCTION

https://www.youtube.com/watch?v=Fg8WgTfouBE

SELMI - Chocoform and Chocoliner - Extrusion line

https://www.youtube.com/watch?v=ZCv14VkJt-o

Tuttuno

https://www.youtube.com/watch?v=vp7MKVR1smI

Homemade Artisan Bean to Bar Chocolate Making process

https://www.youtube.com/watch?v=96u7T_JEBDc

Mast Brothers on how to make hi-tech chocolate 

https://www.youtube.com/watch?v=4YALQxOpGWE

https://www.youtube.com/watch?v=5UAnYcqQTR4
https://www.youtube.com/watch?v=xljVeTwjN9A

https://www.youtube.com/watch?v=gqrE2ezQaEM

โกโก้จันทบุรี...อีกหนึ่งทางเลือกช่วยลดการนำเข้า


https://www.youtube.com/watch?v=1hLVI4WGkVc

https://www.youtube.com/watch?v=I3645b8ciLs

https://www.youtube.com/watch?v=-dywxCaGOu0

https://www.youtube.com/watch?v=BFfMIuviEj0

https://www.youtube.com/watch?v=VNJ8NTXz2bk

https://www.youtube.com/watch?v=0BJBdmxM7Is

โกโก้มาแรง!!!!!!ปลูกได้ทั้งพืชหลักและพืชเสริม

https://www.youtube.com/watch?v=fmokHVyUF2M

Cocoa Thailand Center

https://www.youtube.com/watch?v=99alKwyckDk

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต (การรวบรวมเมล็ดโกโก้เพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูป)

https://www.youtube.com/watch?v=Pp8kcDYcrdg

อบรมเชิงปฏิบัติ การแปรรูปโกโก้ 1

https://www.youtube.com/watch?v=a8BK5cgnY8g

อบรมเชิงปฏิบัติ การแปรรูปโกโก้ 2

https://www.youtube.com/watch?v=Vn1OrW09-lE

อบรมเชิงปฏิบัติ การแปรรูปโกโก้ 3

https://www.youtube.com/watch?v=UVGcb51Ge3c

อบรมเชิงปฏิบัติ การแปรรูปโกโก้ 4

https://www.youtube.com/watch?v=Upj8-52-CK4

อบรมเชิงปฏิบัติ การแปรรูปโกโก้ 5

https://www.youtube.com/watch?v=W_Rw7NQAuWw

อบรมเชิงปฏิบัติ การแปรรูปโกโก้ 6

https://www.youtube.com/watch?v=hvl5FeGvJuY

โกโก้ การเตรียมหลุมปลูกในที่ราบ

https://www.youtube.com/watch?v=D_i6YYFV7II

เตรียมหลุมในที่ลาดชัน

https://www.youtube.com/watch?v=fbCciEQs89I

เยือนโรงงานผลิตโกโก้ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

https://www.youtube.com/watch?v=dD3lWo2aNJ8

ปลูกพริกไทย ครั้งเดียว เก็บเกี่ยวนาน 10 ปี

ปลูกพริกไทย ครั้งเดียว เก็บเกี่ยวนาน 10 ปี 

https://www.youtube.com/watch?v=CW9e2YG055I

http://www.baansuanfahsai.com/พริกไทยเสียบยอดโคลูบรินั.htm

การปลูกพริกไทย พืชที่คืนกำไรเร็ว

https://www.youtube.com/watch?v=qZt863MZ94I

การดูแลต้นพริกไทยเพื่อการขยายพันธุ์ตอนที่2

https://www.youtube.com/watch?v=-nZTfSHsT9U

การปลูกพริกไทยซีลอน

https://www.youtube.com/watch?v=LeytrcW4iSQ

พริกไทยอินทรีย์ปลูกง่ายราคาดี มั่งมีไปอีกนาน

https://www.youtube.com/watch?v=H-M0fqKAr98

Foodwork : พริกไทย

https://www.youtube.com/watch?v=698fVO42U7A

เพกกาเตี้ย

ปลูกเพกาส่งออก

https://www.youtube.com/watch?v=N7ZSf6POyLg

เพกาเตี้ย ลิ้นฟ้าเตี้ย ไร่ศรีทอง

https://www.youtube.com/watch?v=dxIer8XAiu0

ทำเพกาเตี้ยให้จับลูก

https://www.youtube.com/watch?v=-O2KGdCp5Es

ปลูกเพกาเตี้ย!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=P8h0udZFoEg

เพาะพันธุ์ต้นเพกาพันธุ์เตี้ย

https://www.youtube.com/watch?v=BkBNQf2zJnQ

เพกกาเตี้ย การขยายพันธ์ุโดย การตัดลำต้นเพาะชำ 

https://www.youtube.com/watch?v=oF-BWfDc2GI

ตัดลำต้นเพกา เพื่อปักชำ และให้ต้นเตี้ยลง

https://www.youtube.com/watch?v=r-H1bkSnKsk

การปักชำรากเพกาเตี้ยแบบควบแน่น

https://www.youtube.com/watch?v=2LptW3VTk2A

รากเพกาเตี้ย ขายท่อนละ10บาท

https://www.youtube.com/watch?v=3Z8GwRxkPMk

การเพาะชำเพกาเตี้ยด้วยราก สวนมีสุข

https://www.youtube.com/watch?v=WtZhWbvKSVk

การบังคับ"เพกาเตี้ย"ให้ออกผลก่อนก่อนกำหนด

https://www.youtube.com/watch?v=c3F2zCPX1rk

การทำสาว เพกาเตี้ย ให้ออกช่อดอกผลิตผลอีกครั้ง

https://www.youtube.com/watch?v=KzTGrASfNXU

ฟาร์มลิ้นไม้(เพกา)ของสาวบ้านนาน้ำชุ่ม

https://www.youtube.com/watch?v=sEzFe62nte0

ดีปลี ลิ้นฟ้า วิธีปลูกดีปลีกับลิ้นฟ้า

https://www.youtube.com/watch?v=zQMo6C037Jo

ดีปลี เพกา ลิ้นฟ้า

https://www.youtube.com/watch?v=ls6D6YZiwgE

Agricultural Technology

https://www.youtube.com/watch?v=LZvztEnIuE8

https://www.youtube.com/watch?v=a5xMnUnhJFw

มะรุมแสนรัก

https://www.youtube.com/watch?v=25PXUbqzOKI

https://www.youtube.com/watch?v=nlihUovmWqE

https://www.youtube.com/watch?v=Ep8QG0iL3Do
http://topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock/2008/01/J6210140/J6210140.html

ทุ่งแสงตะวัน | ตอน มะรุมแสนรัก

https://www.youtube.com/watch?v=5BFMnReuT4E

เรียนรู้จากมะรุมในรร.ห้วยผักไล

https://www.youtube.com/watch?v=ECl5PXWBZT0

วิธีเพาะเมล็ดมะรุม ปลูกต้นมะรุม

https://www.youtube.com/watch?v=KJZeKaZBF1k

มะรุมยักษ์ SK-1

https://www.youtube.com/watch?v=0SkUwCB0KJk

มะรุมต้นใหญ่ ทำให้เตี้ยเก็บกินง่ายๆ

https://www.youtube.com/watch?v=YF45hF3l7rM

ปลูกมะรุมโดยการใช้กิ่งใหญ่

https://www.youtube.com/watch?v=UVEAf8Sui-k

สวนมะรุม MOGA ท็อปสตาร์ฟาร์ม

https://www.youtube.com/watch?v=CSvstKzgy3M

เตาอบใบมะรุม

https://www.youtube.com/watch?v=eVeNrojtXgk

อาจารย์ยอด : มะรุม ไม้มหัศจรรย์ 

https://www.youtube.com/watch?v=DFi3AjwBEqs

สมุนไพรมะรุม

https://www.youtube.com/watch?v=T0U0tfLY_1o

ม.มหิดลเผยผลวิจัยพบมะรุมต้มป้องกัน-บรรเทามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

https://www.youtube.com/watch?v=FyijDYlZDX8

10 ประโยชน์มะรุม มะรุมสรรพคุณทางยา ดูแลป้องกัน สารพัดโรค

https://www.youtube.com/watch?v=OBWjRZ5zQcs

14 สรรพคุณของมะรุม moringa health benefits 

https://www.youtube.com/watch?v=SvnIKTla6LE

วิธีการปอกมะรุมอย่างง่าย และเร็ว

https://www.youtube.com/watch?v=Cw2br4iLU0Q

ยอดเชฟไทย 02-05-13 Ep. 2

https://www.youtube.com/watch?v=zDTP-Il3hc4

แซ่บสดเดือด # 11 แกงส้มมะรุมกุ้ง ร้านบ้านยี่สาร

https://www.youtube.com/watch?v=sfSTL1wg49I

https://www.youtube.com/watch?v=tBkJHTkfts8