วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แลต๊ะแลใต้ : เกษตรอัจฉริยะ

แลต๊ะแลใต้ : เกษตรอัจฉริยะ

https://www.youtube.com/watch?v=211k3YMXg_g

แลต๊ะแลใต้ : สวนพอเพียง

https://www.youtube.com/watch?v=jvluEn1pix0

คนค้นฅน : จอน นอนไร่

https://www.youtube.com/watch?v=e8FkEFeMMbs

“จอน นอนไร่” สวนผักสุดแนวที่ไม่เหมือนใคร : เจาะใจ

https://www.youtube.com/watch?v=iQQSats5X3A

Johnnonrai2 ตอนที่1

https://www.youtube.com/watch?v=NRozwfzWJFc

ORGANIC FARM จอนนอนไร่ ตอนที่ 2

https://www.youtube.com/watch?v=aZ1OgnGVHTw

กสิกรรมไร้สารพิษ 1 ไร่แก้จน

https://www.youtube.com/watch?v=oqgNicExrPw

1ไร่แก้จน(ตอน2)

https://www.youtube.com/watch?v=K0UDtnzl-3I

เทคนิคต่อระบบท่อน้ำ-หัวสปริงเกอร์

https://www.youtube.com/watch?v=oCFiOE57RHA

ภาพชีวิต หนึ่งไร่แก้จน part 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=jtqYpxb5LBg

ทำเกษตร 1 ไร่ เก็บกิน เก็บขายได้ตลอดปี

https://www.youtube.com/watch?v=VyZXtntP7-I

เกษตรสร้างชาติ : การเกษตรแบบประณีต

เกษตรสร้างชาติ : การเกษตรแบบประณีต

https://www.youtube.com/watch?v=bGrJd2Tlq40

https://www.youtube.com/watch?v=xtHvKKQEkzc

ศาสตร์การเลี้ยงดินด้วย "การห่มดิน" ของพระราชา

https://www.youtube.com/watch?v=iSap5Dogmnw

ทำปุ๋ยใช้เอง คุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมี : หมักปุ๋ยในวงตาข่าย ตอนที่1

https://www.youtube.com/watch?v=R3wGYPAj7xU

ทำปุ๋ยใช้เอง คุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมี : หมักปุ๋ยในวงตาข่าย ตอนที่2

https://www.youtube.com/watch?v=XOlF_tHxzDg

https://www.youtube.com/watch?v=NemdcUXhMt4


https://www.youtube.com/watch?v=slNNai8c2Io

https://www.youtube.com/watch?v=PSLASc_D4Hc

เกษตรทฤษฎีใหม่ : ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

https://www.youtube.com/watch?v=-PCZwjK1Tio

เกษตรทฤษฎีใหม่(1/8): ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดลhttps://www.youtube.com/watch?v=j-qLuObZn5k

https://www.youtube.com/watch?v=TliHm5QSRWc
https://www.youtube.com/watch?v=pOTC-rmANY4


https://www.youtube.com/watch?v=B01iArpf708


https://www.youtube.com/watch?v=Ye0NzFeA6qc

https://www.youtube.com/watch?v=yqecE3PpYGA

https://www.youtube.com/watch?v=zFgfXWX-uGAhttps://www.youtube.com/watch?v=qrsFqaATvgs

การบริหารจัดการน้ำในระดับไร่นาด้วย โคก หนอง นา โมเดล


https://www.youtube.com/watch?v=ipAu6o6GB6U

วิชาวางผังที่ดิน Landscape อ.ยักษ์


https://www.youtube.com/watch?v=KiVlrgAdG-0


https://www.youtube.com/watch?v=4AXLtU4bhXwhttps://www.youtube.com/watch?v=MATLQ9QDOp4

https://www.youtube.com/watch?v=vi5_vl5ptZEhttps://www.youtube.com/watch?v=PYhg6Tbz5XU

https://www.youtube.com/watch?v=vv06so8Tj8A

https://www.youtube.com/watch?v=g2jrJgQlSQI

https://www.youtube.com/watch?v=yBE3CkSFo9A

Turn sand to soil สุดยอดจริงๆ ตามไปดูการวิจัย และพัฒนาของจีน (ม.ฉงชิ่ง เจี่ยวถง)

Turn sand to soil
สุดยอดจริงๆ ตามไปดูการวิจัย และพัฒนาของจีน (ม.ฉงชิ่ง เจี่ยวถง)

https://www.youtube.com/watch?v=N8_Hnmty4vY

Watch This New Technology in China That Converts Desert Into Productive Land Rich With CropsDesert turns into oasis: China's new technologyAmazing Video of China Harnessing The Desert! This is How China Controls 

Desertification


AMAZING! China is Converting Desert Lands Into Forests! Watch How China is Creating Green Life


https://www.youtube.com/watch?v=pSn6S-H7m-8

Can the 'Great Green Wall' stop desertification in China?


https://www.youtube.com/watch?v=9OH5C1bklkc

How China is creating ‘green life’


https://www.youtube.com/watch?v=lVuaVXMvAhQ

Amazing! People in China and Other Countries Are Turning Desert Into Oasis! 

Deserts Turn Into Forest


https://www.youtube.com/watch?v=m9Ze1_oZr9k

LIVE: Turning desert green: Find out the Chinese solution to desertification


https://www.youtube.com/watch?v=CVwn0GkJvjI

Trees for Water – China. Exploring Forest Landscape Restoration for Beijing.


https://www.youtube.com/watch?v=F2DLQw1K9Ms

Rechsand-Turing sand into gold


https://www.youtube.com/watch?v=ZSLztfmfSvY

Million dollar sand man in NW China


https://www.youtube.com/watch?v=V0ZaJlLE1vY

Couple turns desert into oasis


https://www.youtube.com/watch?v=uwNhPJqOc2Q

One woman vs. desertification


https://www.youtube.com/watch?v=7tl8sH9gkuQ

Chinese engineers plan 1,000km tunnel to make Xinjiang desert bloom


https://www.youtube.com/watch?v=BIISQrA3qfo

Science Bulletins: China's "Great Green Wall"—A Dust Antidote?


https://www.youtube.com/watch?v=jI_0Pj7lYTc

Japanese man plants 10 million trees in N China in 24 years


https://www.youtube.com/watch?v=-foEwcAu_zw

How one man created a forest in a cold deserthttps://www.youtube.com/watch?v=oRckxnHZHb4

THEY MAKE THE DESERT BLOOM


https://www.youtube.com/watch?v=jvc1Wm9KKro

Successful planting Dubai desert with the Groasis Waterboxx


https://www.youtube.com/watch?v=HRF2bUBPA90

How does the Groasis Waterboxx plant cocoon work against desertification?


https://www.youtube.com/watch?v=o5xdIVvFEeo

Saihanba, the world's largest man-made forest!


https://www.youtube.com/watch?v=4xls7K_xFBQ

Why is Africa building a Great Green Wall? BBC News


https://www.youtube.com/watch?v=bdRDfXFjgZg

earthrise - The Great Green Wallhttps://www.youtube.com/watch?v=RgmWQ7f6Xqw

Northern Senegal defends against desertification with trees


https://www.youtube.com/watch?v=siIW0LG5Du0

The forests of Lilengo (v2016)