วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ทำถังขยะอัตโนมัติ เปิดเองได้ พูดได้ด้วย

วงจรตรวจจับวัตถุพร้อมเสียงพูด ทำเองได้ง่ายมาก!!


ทำถังขยะอัตโนมัติ เปิดเองได้ พูดได้ด้วย...


ตู้ไปรษณีย์แจ้งเตือนทาง LINE สอนทำแบบระเอียดยิ๊บ..


max114 วงจรตู้บริจาคพูดได้ พร้อมชุดเซ็นเซอร์ และขยายเสียง 8 วัตต์

ARDUINO 101 วิธีลงโปรแกรม เลือกใช้บอร์ด อัพโค๊ด arduino and esp8266 สำหรับมือใหม่

ARDUINO 101 วิธีลงโปรแกรม เลือกใช้บอร์ด อัพโค๊ด arduino and esp8266 สำหรับมือใหม่


เครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว แจ้งเตือนผ่าน LINE DIY เปิดปิดไฟด้วยมือถือเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว แจ้งเตือนผ่าน LINE (แก้ปัญหาขี้ลืม 555+) #1 ออกแบบ ทดสอบ เขียนโปรแกรม

เครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว แจ้งเตือนผ่าน LINE (แก้ปัญหาขี้ลืม 555+) #2 พิมพ์กล่อง3D,ประกอบ,ทดลองใช้จริง


DIY เปิดปิดไฟด้วยมือถือ ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ต่อสายไฟใช้ได้เลย

ESP8266 Relay Module สำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยสัญญาณ Wifi สามารถสั่งงาน สวิตซ์ เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมด้วย มือถือ ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ไม่ต้องต่อสายไฟมากมาย เสมือนซื้อมาแล้วสามารถใช้งานได้เลย มันดีงามตรงที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนี่แหละครับ ลิงค์การกำหนดค่ารหัสผ่านให้กับตัวโมดูล https://youtu.be/d__Md_wsSAM ESP2Relay Android app https://goo.gl/4eAMYa ESP8266 WiFi 12V 2 Channel Relay Module 12V, 2 relay: https://goo.gl/WVVKt7 ESP8266 WiFi 5V 2 Channel Relay Module https://goo.gl/JaFMHN ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่าน WiFi ด้วย Android

อุปกรณ์ Smart Farm

Smart Farm ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน (Arduino P.13)

จากตัวอย่างดั่งกล่าวเป็นการนำเอา เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน มาเพื่อต้องการวัดความชื้นภายในดิน โดยจะส่งค่าไปยังตัวประมวลผลเพื่อทำการสั่งการรดน้ำต้นไม้เเบบอัตโนมัติ ซึ่งตัวอย่างดั่งกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง นำไฟพัฒนาในรูปเเบบต่างๆขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกเเบบ #อุปกรณที่ใช้ #Arduino UNO #ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน #Relay #Motor สามารถติดตามผลงานได้ที่ #https://web.facebook.com/wasan.show #https://www.instagram.com/wasan_show/


ควบคุมความชื้นในดิน ด้วยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture (Arduino P.07)

#Relay เป็นชนิด High Active เป็น Code นำเอา Soil Moisture มาใช้ในการควบคุมความชื้นในดิน โดยการนำเอาเซ็นเซอร์ไปปลั๊กลงดินบริเวณต้นไม้ที่ต้องการควบคุมการรดน้ำ เมื่อดินเเห้ง Pump ก็จะทำงาน เเหมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นได้ตามที่ต้องการ Pump ก็จะหยุดทำงาน ซึ่งจากตัวอย่างดั่งกล่าวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในงานการเพาะปลูก หรือ Smart Farm ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ #Arduono Board #เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture #Relay #ปลั๊ก #Pump

วิธีการใช้โปรแกรม Blynk กับตัววัดอุณหภูมิ DHT22 และควบคุม LED RGB

ตรวจวัดความชื้นในดินเพื่อการเพาะปลูก


เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องวัดปุ๋ยในดินและวัดค่า PH ดิน

เครื่องวัดความชื้นในดิน
การวัดความชื้นในดิน เป็นการวัดปริมาณของน้ำที่กระจายอยู่ตามช่องระหว่างเม็ดดิน ซึ่งสามารถวัดความชื้นในดินได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน วิธีการวัด หรือการแสดงค่าโดยเครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นดิน การแสดงปริมาณความชื้นดินที่นิยมทั่วไป มี 3 วิธี 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิธีวัดค่าความชื้นในดิน
soil-meter-3in1-เครื่องวัด-ph-แสงและความชื้นในดิน

1) ปริมาณความชื้นดินโดยน้ำหนัก เป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักของความชื้นดินกับน้ำหนักของดินอบแห้ง หน่วยวัดอาจแสดงสัดส่วนของน้ำหนักเป็นกรัมต่อกรัม หรือแสดงเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก (% by weight) ก็ได้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาค่าความชื้นดิน2) ปริมาณความชื้นดินโดยปริมาตร เป็นปริมาณความชื้นดินที่เปรียบเทียบระหว่างปริมาตรของความชื้นดินกับปริมาตรดิน หน่วยวัดอาจแสดงเป็น เช่น มิลลิลิตร/มิลลิลิตร หรือ ร้อยละโดยปริมาตร (% by volume) ก็ได้
3) ปริมาณความชื้นดินเป็นความสูงของน้ำ เป็นการคำนวณจากสัดส่วนหรือร้อยละของความชื้นดินโดยปริมาตรหรือน้ำหนัก โดยจะต้องระบุความลึกของดิน มีหน่วยเช่นเดียวกับหน่วยความสูงของดินที่ใช้ในการคำนวณ เช่น ซม. มิลลิเมตร หรือ นิ้ว เช่น ความชื้นของน้ำในดินที่ตลอดความลึก 50 เซนติเมตร จะมีความสูงเท่ากับ 13 เซนติเมตร เมื่อดินมีปริมาณความชื้น 20% และมีค่าความหนาแน่นรวมของดินเท่ากับ 1.3 กรัมต่อมิลลิลิตร มักใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำเพื่อการชลประทาน

สำหรับค่าความชื้นที่มีค่า 0-700 หรือมากกว่า นั้น อาจเป็นค่าที่อ่านได้จากการวัดความชื้นดินแบบทางอ้อม โดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์วัดการต้านทานไฟฟ้าหรือการนำไฟฟ้าของน้ำในดิน แล้วแปลงเป็นค่าของปริมาณของน้ำในดิน มีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลล์ (mv) หรืออาจอ่านค่าเป็นร้อยละโดยปริมาตร ได้เลย แล้วแต่ชนิดหรือรุ่นของเครื่องมือดินจะมีปริมาณความชื้นน้อยที่สุดเมื่อดินแห้งสนิท และมีปริมาณความชื้นมากที่สุดเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำหรือมีน้ำอยู่เต็มช่องว่างในดิน โดยดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายจัดจะมีค่าความชื้นดินเมื่ออิ่มตัวด้วยน้ำ (ค่าสูงสุด) น้อยกว่าดินเหนียวมาก เนื่องจากมีปริมาณช่องว่างในดินน้อยกว่า ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบว่าดินมีความชื้นมากหรือน้อย ควรเปรียบเทียบจากค่าน้อยสุด-ค่าสูงสุดโดยวิธีการวัดหรือหน่วยวัดเดียวกัน เกณฑ์การจำแนกก็จะมีหลากหลาย ดินมีระดับความชื้นดีหรือไม่ดีนั้น ต้องดูจากความต้องการใช้งาน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วิธีวัดค่าดิน

เครื่องวัดดิน 2 in 1 Soil pH Meter & Fertility Tester 

ต้องมีค่าความชื่นในดิน 70-80 % ถึงวัดค่าดินได้แม่นยำ่


รีวิว เครื่องวิเคราะห์ดิน 2n1 วัดค่าปุ๋ยและวัดค่า PH ดิน I เกษตรปลอดสารพิษ


เครื่องวัดปุ๋ยในดินและวัดค่า PH ดิน ช่วยวิเคราะห์ดิน ที่ปลูกพืชแล้วไม่เจริญเติบโต I เกษตรปลอดสารพิษ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ 
ก่อนปลูกต้องวัดอุณหภูมิดินก่อนปลูก


Smart Farm ฟาร์มอัจฉริยะ

ICTI Showcase- พาไปดูการใช้ IoT Technology ในการควบคุมพื้นที่เพาะปลูก (IoT for Smart Farm)


Smart farm (ฟาร์มอัจฉริยะ)


เกษตรอินทรีย์ วิถี Smart Farmer : East View ทรรศนะบูรพา (9 ม.ค. 62)

เปิดมุมมอง Smart Farmer เจาะลึกถึงหัวใจสำคัญ การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของเกษตรกรทั้งในไทย และ ไต้หวัน "อีสาน" ดินแดนปราบเซียนเกษตรกรรมไทย เดินทางมาดูความ Smart ของเกษตรกรไทย เยือนถิ่นอีสาน ดินแดนปราบเซียน ที่มีทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดินเสื่อมคุณภาพ ศัตรูพืช ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม กลับบ้านทำเกษตร - วิถีเกษตรกรของคนรุ่นใหม่ในไต้หวัน การกลับบ้านเกิดเพื่อมาทำการเกษตรกำลังเป็นกระแสนิยมของคนไทย ในไต้หวันก็เช่นเดียวกัน แต่ในไต้หวันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำเกษตรที่บ้านเกิดนานหลายปีแล้ว วันนี้เรามาเยี่ยมชมที่ดินของเกษตรกรท่านหนึ่งที่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันเมื่อ 7 ปีก่อน ว่าเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร

Smart Farm Controller


ตู้ควบคุม Smart Farm IOT

https://www.youtube.com/user/108engineering/videos

[Anto] สั่งเปิดปิดไฟผ่านมือถือ (quickstart anto)


[Anto] สอนการใช้ dht11 ในการวัดอุณหภูมิ ความชื้น ส่งค่าเข้า Anto


DHT11 วิธีใช้งานพร้อมตัวอย่างโค้ด


ควบคุมอุณหภูมิ ด้วย DHT22 temperature humidity sensor (Arduino P.10)

เป็น Code ที่นำเอา DHT22 temperature humidity sensor มาเพื่อควบคุมอุณหภูมิ โดยการควบคุมนั้นจะควบคุมด้วยพัดลม ซึ่งถ้าหากอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดพัดลมก็จะทำงาน เพื่อระบายอุณหภูิให้ต่ำลงนั้นเอง ซึ่ง Code ดั่งกล่าวถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้งาน จากตัวอย่างดั่งกล่าวสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายเช่น #ควบคุมอุณหภูมิในห้องนอน #ควบคุมอุณหภูมิในโรงเห็ด #ควบคุมอุณหภูมิเเละความชื้นในตู้เก็บกล้อง #ควบคุมอุณหภูมิเเละความชื้นในฟาร์ม

"ระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ" โดย อ.กมล พรหมมาก


ระบบสมาร์ทฟาร์ม SMART FARM สั่งงานผ่านมือถือ เปิด ปิด ปั๊มน้ำ +วาวล์ 12โซน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต


วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

เกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรยุคใหม่

เกษตรกรยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีทำการเกษตร ลดต้นทุน-เวลา เพิ่มผลผลิต

แลต๊ะแลใต้ : เกษตรอัจฉริยะ (5 ธ.ค. 60)

คิดได้ไง - เกษตรกรปลูกผักดีกรีปริญญาโทวิศวะ สร้างรายได้หลักแสน (1/3)

คิดได้ไง - เกษตรกรปลูกผักดีกรีปริญญาโทวิศวะ สร้างรายได้หลักแสน (2/3)

คิดได้ไง - เกษตรกรปลูกผักดีกรีปริญญาโทวิศวะ สร้างรายได้หลักแสน (3/3)

คิดได้ไง - คิดอย่างนักธุรกิจ เดินอย่างพอเพียง ที่ 2 ไร่ สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม (1/3)

คิดได้ไง - คิดอย่างนักธุรกิจ เดินอย่างพอเพียง ที่ 2 ไร่ สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม (2/3)

คิดได้ไง - คิดอย่างนักธุรกิจ เดินอย่างพอเพียง ที่ 2 ไร่ สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม (3/3)